top of page

Proxectos Coeducativos Curso 2021/22

Entra o Proxecto Educativo de Igualdade de Xénero do noso Centro  en funcionamento neste  Curso escolar 2020/21.  

 

Durante este curso escolar impartirase a través de:  

1) O tema de  Cambios sociais e de xénero en 2o e  3o ESO.

 

2) O  Plan de acción titorial con perspectiva de xénero.

 

3) A aplicación de  POI.

 

4) A convocatoria para  o  desenvolvemento de medidas e actuacións dirixidas á prevención da violencia de xénero  nos centros educativos públicos  subvencionado con  fondos públicos do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

5) A posta en marcha do Proxecto Coeducativo presentado conxuntamente pola profesora Mercedes Sánchez Vico e a AMPA do centro á Junta de Andalucía.

6) O suxeito de creación propia  Proxecto Educativo en Igualdade de Xénero a través da Imaxe  para 4o ESO.

foto insti logo.JPG
foto_coeducación_centro.JPG
logo insti trans.PNG
LOGO pactoestado.jpg
logo insti trans.PNG
bottom of page