top of page

 

Estimado claustro:

 

O desenvolvemento do Plan de Igualdade no centro, como xa sabedes, é competencia de toda a comunidade educativa. É fundamental traballar en equipo, xa que o Plan de Igualdade, como proxecto educativo, é responsabilidade de todo o Claustro, que debe participar no seu deseño e posta en marcha. Por iso, convídovos, como responsable do mesmo, a participar nel. As túas actuacións son fundamentais para a súa implantación e configuración no noso centro.

 

Desde esta óptica síntome partícipe e axente deste Plan de Igualdade e Coeducación, e que este ano o farei  coordinar no noso centro, tendo, ademais, como reto a solicitude  nas nosas aulas  da  II Plan  Estratexia de Igualdade de Xénero  nosa comunidade autónoma.  POR É POR QUE ANIMO A TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA A COLABORAR NELA.

Deste xeito, poderemos pensar algún día que colaboramos e contribuímos a un dos cambios máis importantes que precisa a sociedade, e que fará posible un mundo mellor e máis xusto.

Moitas grazas pola túa colaboración e apoio. Tesme á túa enteira disposición para o que necesites.  

Mercedes Sánchez Vico. Responsable do Plan de Igualdade do IES Al-Baytar, Arroyo de la Miel.

CARTEL PLAN DE IGUALDAD _edited.jpg

 

Aínda que poidamos pensar que no ámbito da coeducación se conseguiu case todo, nada máis lonxe da realidade. Se o examinamos  con coidado, nalgúns aspectos, non só non avanzamos senón que retrocedemos: aínda non rematamos con moitas discriminacións  e as desigualdades de xénero na nosa sociedade. Gran parte do noso alumnado camiña sen saber ben o que é unha relación de equivalencia afectiva, a interculturalidade tamén nos leva, nalgunhas ocasións, a interrelacionar con quen non superou prexuízos e estereotipos, a noticia dos asasinatos.  de mulleres e menores por cuestións de xénero seguen enchendo a prensa diaria. Así,  a paz e a convivencia non son posibles se non hai respecto polas diferenzas a partir dun concepto real  de igualdade efectiva.   Non podemos concibir a educación en igualdade sen unha análise do pasado para evitar os erros cometidos e poder configurar  así cun presente e un futuro mellor para homes e mulleres.

logo insti trans.PNG
10D679AF-79D8-4123-8A4B-6DBFEBB42074.PNG
bottom of page